BIZKAIKO ZERGA-ERREFORMA: SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA, PFEZ-A ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA

BIZKAIKO ZERGA-ERREFORMA: SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA, PFEZ-A ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA

2 min.

BIZKAIKO ZERGA-ERREFORMA: SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA, PFEZ-A ETA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA

2018ko martxoaren 27an, martxoaren 21eko 2/2018 Foru Araua argitaratu zen. Arau horrek hainbat aldaketa sartu ditu PFEZren, Ondarearen gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta beste zerga batzuen foru-arauetan, 2018/01/01etik aurrerako ondorioekin. Aldaketa horien artean, aipatutako azken zerga horretan egindako berritasun garrantzitsuak azpimarratu behar dira: Sozietateen gaineko Zergan egindako aldaketak b.1.- …

Artikulu guztia irakurtzea nahi baduzu, izena eman doan edo saioa hasi eta gozatu Zuretzat premium eduki guztiaz.

Saioa hasi