Euskal enpresek itxaropen ekonomiko negatiboak mantentzen dituzte 2024ko lehen hiruhilekorako

Euskal enpresek itxaropen ekonomiko negatiboak mantentzen dituzte 2024ko lehen hiruhilekorako

4 min.

Euskal enpresek itxaropen ekonomiko negatiboak mantentzen dituzte 2024ko lehen hiruhilekorako

Euskadiko enpresa-konfiantza Indizearen balioa 4 puntu jaitsi da urteko azken hiruhilekoaren aldean (49,5), eta 45,9ko balioarekin hasiko da 2024a. Balio honek 50etik behera dagoenez, jarduera uzkurtze-eremuan dagoela erakusten du. Horrek esan nahi du enpresek ekonomiaren bilakaerari buruz ikuspegi negatiboa dutela 2024ko lehen hiruhilekorako.

Aztertutako beste bi eremu geografikoetatik lortutako datuak EAEko enpresetakoen antzekoak dira, eta 4 puntu inguru jaitsi dira. Indize horiek 46,3ra jaitsi dira Espainian, eta 44,2ra eurogunean (azaroan).

Ohikoa den moduan, kopuru horiek LABORAL Kutxako Azterketa Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko 400 enpresari egindako inkesta batetik atera  dira. 

Ingurune ekonomikoa eta enpresen itxaropenak

EAEko enpresen % 45,5ek uste du ingurune ekonomikoak okerrera egingo duela 2024ko lehen hiruhilekoan. Datu hori 10 puntu baino gehiago hazi da azken txostenarekin alderatuta (% 34). Hala ere, hamar enpresatik ia zortzik ikuspegi baikorra dute; % 46,8k uste du ingurunea 2023ko azken hiruhilekoaren antzekoa izango dela.

Fakturazioaren eta eskabideen bilakaera

Txosten honetan, euskal enpresek fakturazioari dagokionez dituzten itxaropenak ere aztertzen dira. Datu honetan, oso joera aldakorra ageri da aztertutako azken aldietan. Urtearen lehen erdian joera positiboa zen; hirugarren hiruhilekoan, berriz, joera hori jaitsi egin zen, eta 2023ko azken aldiari begira, berriz ere gora egin zuen. Hala ere, 2024aren hasiera ezkorragoa da, % 25,2k (% 19,5, 2023ko azken hiruhilekoarekin alderatuta) uste baitu fakturazioa okertu egingo dela.

Aztertutako aurreko adierazleen ildotik, bigarren hiruhilekoan, jarduerari buruzko itxaropenek okerrera egiten jarraitzen dute. Kasu honetan, galdetutako EAEko enpresen ehunekoa 10 puntu jaitsi da azken 6 hilabeteetan, eta % 9,9ra iritsi da (urteko azken hiruhilekoaren % 14,6 eta aurrekoaren % 20).

Salmenta-bolumenak eta prezioek lotura zuzena dute enpresa baten fakturazioarekin eta jarduerarekin; beraz, adierazle horien itxaropenak antzekoak dira. Prezioetan beste igoera bat izango dela uste duten euskal erakundeak % 21 baino gehiago dira; aurreko hiruhilekoan, berriz, % 16. Hala ere, % 65,3k uste du 2024ko lehen hilabeteetan egonkor mantenduko direla.

Gainera, galdetutako enpresen % 16,2k bakarrik espero du eskabide-bolumena handitzea, eta horrek esan nahi du bigarren hiruhilekoan jarraian behera egin duela. Hala ere, ia % 60k uste du bolumen hori egonkor mantenduko dela.

Errentagarritasunarekin eta inbertsioarekin lotutako itxaropenak

Eragiketen errentagarritasun itxaropenak ere adierazle garrantzitsua dira enpresa-konfiantzaren indizea lortzeko. Oro har, datu horrek joera negatiboa du, baina azken hiruhilekoetan nolabaiteko aldaketa ikusten da. Galdetutako enpresen % 86,5en ustez, 2024aren hasieran errentagarritasun hori berdina edo txikiagoa izango da (ia% 90en aldean).

Orain arte aztertutako datuek aurreko hiruhilekoak baino ikuspegi negatiboagoa erakusten dute. Horrek esan nahi du euskal erakundeak oraindik ez daudela prest inbertsio-planak berriz abiarazteko. Enpresen % 10,8 baino ez da baikor ageri, eta uste du inbertsio-bolumena gora egingo duela; 2023ko azken hiruhilekoari begira, berriz, % 14,2 ziren iritzi horretakoak. Hala ere, ia% 19k uste du datu horren joera beheranzkoa izango dela, eta % 70ek egonkor mantenduko dela pentsatzen dute.

Enplegua enpresetan

Enplegua sortzea ere kontuan hartu beharreko alderdia da Enpresen-konfiantza Indizerako. Alde horretatik, EAEko enpresek antzeko iritzia dute aztertutako azken aldietan, alegia, enpresen % 81,5ek uste baitu enplegua mantenduko dela. Hala ere, plantilla handitzeko itxaropen baikorrak dituzten enpresak % 9,3tik % 5,9ra pasatu dira, ostera, kontrakoa uste dutenak % 12,6koak dira.

Jarraian aurkezten diren datuak inkestan planteatutako beste gai batzuen analisia dira, eta ez dira enpresen konfiantza-indizearen parte. Horiek etorkizuneko agertoki ekonomikoa hobeto ikusten laguntzen digute:

Esportazioen portaera

Gai horietako bat esportazioek azken urtean izan duten bilakaera da. Aurrez aztertutako datuekin bat etorriz, beheranzko joera ikusten jarraitzen dugu, segidako hirugarren hiruhilekoan, adibidez.

Enpresen % 32,6 ezkorra da, eta uste du kanpoko salmentak okerrera egin dutela. Datu hori azken hiruhilekoaren antzekoa da (% 31 inguru). % 51,2k uste du hauek mantendu egin direla, enpresa baikorren ehunekoa % 25,5etik % 16,3ra jaitsi baita.

Berrikuntza edo I+Gko ekimenak

Aztertu beharreko beste parametro bat berrikuntzara edo I+G ekimenetara bideratutako salmentak dira. Hiruhileko honetan ere aldaketa txikiak ikusten dira. Inkestatuen % 83,8 balio minimoetan dagoen arren, % 4,5ek dagoeneko % 5 baino gehiago bideratzen du arlo horretara.

Kobratzeko epea eta banku-finantzaketa

Bezeroei kobratzeko epeak ez du aldaketa handirik izan azken urtean aztertutako aldien aldean. Hamar enpresatik ia zortzirentzat, datu hori berdin mantendu da, eta % 16,2rentzat epe hori luzatu egin da.

Lerro berean mantendu den beste datu bat da banku-finantzaketa eskuratzea. Galdetutako EAEko erakundeen % 77k uste du parametro hori berdin mantendu dela azken urtean (aurreko hiruhilekoan, berriz, % 73,7). Gainerakoen artean, % 17,1ek oraindik uste du okerrera egin duela, eta ia % 6k hobetu duela.

Next Generation funtsak

Europako Next Generation Funtsek garrantzi handia dute industria-ehunaren birsorkuntzan, eta uste da 2024an ere hala izango dela.

Funts horiei buruzko ezagutzari dagokionez, galdetutako enpresen % 27,1ek oraindik ez ditu ezagutzen. Datu hori azken inkestan lortutakoa (% 25,4) baino handixeagoa da. Gainera, %17,1ek bakarrik adierazi du funts horiek eskuratu dituela.

Informazio guztia esteka honetan deskarga dezakezu.


Zein da zure erreakzioa?


Erlazionatutako beste kanalak

Ekonomia