Maizterrentzako etxeko aseguru baten gakoak

Maizterrentzako etxeko aseguru baten gakoak

4 min.

Maizterrentzako etxeko aseguru baten gakoak

Espainiako Estatistika Institutuaren (INE) datuen arabera, Espainiako familien % 16 inguru alokairuko etxebizitza batean bizi da. Horrek esan nahi du familia horietako bi milioi inguru higiezin bateko maizterrak direla, eta horrek esan nahi du hamarkada batean, alokatutako etxe batean bizi diren pertsonen ehunekoa % 25 hazi dela. Babesaren ikuspegitik, oso garrantzitsua da maizterrentzako etxeko asegurua izatea jabearen balizko erreklamazioei aurre egiteko, adibidez, eragindako kalteren batengatik. Horregatik, garrantzitsua da ulertzea zein diren produktu honek eskaintzen dituen bermeak eta nola aukeratu maizter gisa ditugun interesetara hobekien egokitzen dena.

Jarraian, maizterrentzako etxeko aseguru baten gakoak zehatzago azalduko dizkizugu.

Zein eskubide dituzu maizter gisa?

Hiri Errentamenduen Legearen arabera, maizterra beti dago errenta hilero ordaintzera eta etxebizitza egoera onean mantentzera behartuta. Bestalde, jabeak uneoro bermatu behar ditu etxebizitzaren bizigarritasun-baldintza egokiak, eta, hala badagokio, sor daitezkeen eta bizigarritasun hori arriskuan jar dezaketen arazoak konpondu behar ditu.

Legeak aurreikusten du alderdietako batek bere betebeharrak betetzen ez baditu, besteak kontratua deuseztatu ahal izango duela. Gainera, maizterraren kasuan, kalte-galerengatiko kalte-ordaina eskatu ahal izango dio etxejabeari, hala badagokio.

Hala ere, puntu horretara iritsi aurretik, badira hain drastikoak ez diren beste irtenbide batzuk, hala nola jabearekin zuzenean hitz egiten saiatzea arazoa konpontzeko, higiezina kokatuta dagoen finken administratzailearen bitartekaritzara jotzea edo, muturreko kasuetan, jabeari burofax bat bidali eta legez aholkatuko zaituen abokatu espezializatu bat kontratatzea.

Nolanahi ere, maizterrentzako etxeko asegurua edukitzeak ezinbesteko laguntza eman diezazuke alokatutako zure etxebizitzan gorabeheraren bat gertatuz gero, eta egoera txarrera pasatzea saihestu.

Zer eskaintzen dizu maizterrentzako etxeko aseguru batek?

Oro har, maizterrentzako etxeko asegurua beste edozein etxeko polizaren oso antzekoa bada ere, gutxienez bi ezaugarri ditu. Alde batetik, horietako askok ez dute etxebizitzaren edukitzailearen estaldurarik eskaintzen, eta aukerako berme gisa kontrata daitezke. Gainera, estaldura zehatzak dituzte jabearekin sor daitezkeen gatazketarako, hala nola etxebizitzaren edukiari eragindako kalteak edo maizterrak hirugarrenei eragin diezazkiekeen kalteengatiko erantzukizun zibila.

Etxeko aseguru orokorrago batekin gertatzen den bezala, poliza hori ez da nahitaez harpidetzekoa, errentamendu-kontratuan hala hitzartu ezean; hala ere, oso gomendagarria da, inor salbuetsita ez dagoen etxean gerta daitezkeen ezustekoen aurrean babestuta egoteko, adibidez, kristal bat apurtzea.

Nork ordaintzen du?

Normalean, etxeko asegurua estalduraz gozatzen duen pertsonak ordaintzen du. Alokatutako etxebizitza bateko maizterrarentzat pentsatutako etxe-poliza batean, logikoena da hari egokitzea primaren ordainketa. Nolanahi ere, bi alderdiek (maizterrak eta errentatzaileak) adostasunez erabaki dezakete kostua banatzea edo, are gehiago, jabeak bakarrik ordaintzea.

Nolanahi ere, maizterra bazara, argi izan behar duzu ez duzula zure etxejabearen baimenik behar etxeko poliza bat kontratatzeko.

Alde bakoitzak izan al dezake bere etxeko asegurua?

Maizterrentzako etxeko aseguru batek eskaintzen dituen estaldura-motak kontuan hartuta, gomendagarria da jabeak, bere aldetik, higiezinari dagokionez bere erantzukizun zibilak ziurtatzea. Horrek esan nahi du ohikoa dela pisuaren jabeak edukitzailea, haren altzariak eta etxebizitzaren jabetzatik eratorritako erantzukizun zibila bermatzea. Bestalde, maizterrak bere jabetzako ondasunak estaliko dizkion aseguru bat eduki behar du, eta aseguru horrek etxebizitzan sartuko ditu, bai eta higiezinaren erabileraren ondoriozko erantzukizun zibila ere.

Edonola ere, komeni da maizterrak eskura izatea jabearen poliza-zenbakia eta ezbeharren parteak emateko telefonoa.

 

 

 

1 Caja Laboral Bancaseguros SLUk bitartekatutako asegurua, B 75060988 IFK zk. duena, lotutako banku-aseguruen operadorea, Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiko Aseguru Bitartekarien Administrazio Erregistro Berezian inskribatua, OV-0072 kodearekin. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna, indarreko legediaren arabera estaliak. Arriskuaren aseguratzailea: Seguros Lagun Aro, S.A., IFK: A-20079224. Informazio-oharra.


Zein da zure erreakzioa?


Erlazionatutako beste kanalak

Aseguruak